SmartVote

V 2.6.2

Login

Velg sak:
Velg status:
Logget inn som:
Legg inn forslag på vegne av:
Forslag #:
Status:
Type:
Endring
Tillegg
Stryking
Ref:
Forslag:
Begrunnelse:
Notater:
Fil:


Filopplasting ...

0%

Innstilling: Anbefales
Forslagstekst:
Svaralternativer:
Type:
Single Multi
.
Maks antall: Antall må stemme
.
Bruk 0 for blank
.
Vis fargekoder
.
Skjul svarid i view
.
Bruk vektede stemmer
.
Lagre stemmer i databasen


Her kan du sende beskjeder som svar til delegater eller til alle delegater - maks 150 tegn

Melding