Heading

Log inn

Arrangementskode:

E-post:

Log inn med kode fra epost/sms:

Nedenfor er det lenker til de forskjellige administrative modulene du har tilgang til:

For visning av talerliste og votering til sal/ordstyrer
- SmartVote view admin

Forslagsmodul for ordstyrer/redaksjonskomite/sekretariat
- SmartVote forslag

Delegatmodule for utmelding/innmelding av delegater samt endringer av delegater
- SmartVote delegater

Nedtellingsklokke/supringsvisning
- SmartVote seac
Desentralisert lands-/årsmøte

I disse korona-tider hvor det er problematisk å gjennomføre lands-/årsmøter på vanlig måte vil vi informere om en mulig desentralisert løsning hvor delegater kan sitte på jobb, hjemme eller hvor som helst og delta på lands-/årsmøtet via SmartVote landsmøteapp.

Løsningen fungerer som følger:

Alle delegater får en personifisert epost med en innloggingslenke til delegatappen. I denne kan delegatene se på sakspapirer, legge inn forslag, melde seg på talerlisten og votere på saker og valg.
Dirigent/ordstyrer har en egen nettside hvor man administrerer møtet.
Den sentrale delen av lands-/årsmøtet kan strømmes via Youtube, eller en annen plattform hvis ønskelig, slik at alle delegater kan følge med.
Dersom delegaten ønsker et innlegg melder de seg på talerlisten med appen.
Delegaten ringes opp på telefon eller Skype fra sentralt hold når denne skal holde innlegget. Lyden (bildet hvis Skype) fanges og distribueres over strømmen slik at alle delegater hører/ser innlegget.
Ved votering på saker og valg distribueres voteringen via appen og delegatene avgir sin stemme.
Sentralt settes det opp et skjermbilde med et stemmebrett hvor vi kan følge med på hvem som har stemt og avslutte voteringen når alle stemmer er innkommet
Strømmingen kan skaleres etter behov. Fra det enkleste med en PC med kamera og mikrofon til kameraproduksjon, lydmikser mm.
Dersom din organisasjon har egen videokonferanseløsning e.l. kan dette benyttes sammen med delegatappen.

Hvis dette er interessant ta kontakt for en uforpliktende samtale med:

- Alexander Ziegler: 918 49 695
- Sveinung Flaathen: 911 34 950

Du kan finne mere informasjon her:
- SmartVote
- DILAN --> Digitalt landsmøte